مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه کاشان



محتشم کاشانی

 حسان  العجم  ، کمال الدین علی محتشم  کاشانی ،ملقب به « شمس الشعرا » شاعر پیشگام مکتب وقوع ، سبک واسوخت و سراینده  مشهورترین غمنامه عاشورایی است .تولد او به سال ۹۰۵  ومرگ اورا ۹۹۶ هجری قمری ذکر کرده اند. ...

میرعزای کاشانی

سید مصطفی کاشانی "مشهور و  ملقب به " میرعزا" بزرگترین ومشهورترین نسخه نویس تعزیه در ایران است که اغلب تعزیه خوانان در جای ، جای کشور مجالس تعزیه منسوب به او را می خوانند . «میرعزا» در دوره اوج کمال ...

کلیم کاشانی

کلیم کاشانی، ابوطالب قرن: ۱۱ (م، ۱۰۷۳/۱۰۶۲/۱۰۶۱ ق) شاعر، متخلص به کلیم. مشهور به طالباى کلیم و طالب. بعضى از تذکره‌ نویسان او را خلاق المعانى ثانى خوانده ‌اند. اصل وى از همدان بود، لذا برخى از تذکره ‌ها به او کلیم ...

باغ فین

باغ فین کاشان، نام یک باغ ایرانی است . سابقه و قدمت باغ فین و بناهای آن به دوره صفویه بازمی‌گردد. وسعت باغ بالغ بر ۲۳ هزار مترمربع و شامل یک حیاط مرکزی است که به وسیله دیوار، بارو و ...

بافت گشت۱

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان - بخش اول مسجد جامع کاشان نگارخانه کاشان (خانه استیو)     بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان (گذر و نظری بر بافت تاریخی کاشان) اردیبهشت 1401 بازدید از موزه استیو، شعرباف خانه، رنگرزخانه، کتابخانه ضرابی، گذر در باغ، موزه شیبانی، مسجد ...

بافت گشت ۲

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان - بخش دوم شعربافی رنگرزخاته کتابخانه ضرابی خانه کاج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱   بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان (گذر و نظری بر بافت تاریخی کاشان) اردیبهشت 1401 بازدید از موزه استیو، شعرباف خانه، رنگرزخانه، کتابخانه ضرابی، گذر در باغ، موزه شیبانی، مسجد ...

بافت گشت ۳

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان - بخش پایانی مسجد آقابزرگ بقعه خواجه تاج الدین کوچه عاشقی محله آب انبار خان خانه دوست خانه رضوانیان خانه نقلی شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱   بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان (گذر و نظری بر بافت تاریخی کاشان) اردیبهشت 1401 بازدید از موزه استیو، شعرباف خانه، ...