بافت گشت۱

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان - بخش اول


مسجد جامع کاشان
نگارخانه کاشان (خانه استیو)
 

 

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان (گذر و نظری بر بافت تاریخی کاشان) اردیبهشت 1401

بازدید از موزه استیو، شعرباف خانه، رنگرزخانه، کتابخانه ضرابی، گذر در باغ، موزه شیبانی، مسجد آقابزرگ، بقعه خواجه تاج الدین، گذر کوشک صفی، کوچه قهر و آشتی، کوچه دوطبقه، گذر تقی خان، آب انبار خان، خانه نقلی، خانه خلاق، خانه رضوانیان


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کاشان شناسی بافت گشت بافت قدیم کاشان گردی دانشجویان دانشگاه کاشان