اهتمام خیرین برای تجهیز و تأمین منابع کتابخانه کاشان شناسی دانشگاه کاشان

۰۴ دی ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۵ کد : ۲۱۱۲۵ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۶۴۱

خیرین ارجمند دکتر شروین عرفانی و خانم شیده نراقی در بازدید از کتابخانه کاشان شناسی دانشگاه کاشان نسبت به تجهیز این کتابخانه و تأمین منابع آن اعلام آمادگی کردند. در این بازدید که در معیت مدیرعامل و اعضای بنیاد حامیان دانشگاه و رئیس و کارشناسان کتابخانه مرکزی انجام شد؛ دکتر شروین عرفانی متقبل شدند در استمرار خدماتی که قبلا در راه اندازی کتابخانه کاشان شناسی مرحوم دکتر ابراهیم عرفانی داشته اند؛ نسبت به تجهیز کتابخانه و خرید کتب جدید اقدام نمایند. خانم شیده نراقی هم خرید یک میلیارد ریال کتاب برای کتابخانه بنیاد کتاب مطهر دانشگاه به نام فرزندشان دکتر تورج دریایی را متقبل شدند. شایان ذکر است کتابخانه کاشان شناسی دکتر ابراهیم عرفانی در طبقه سوم و بنیاد کتاب مطهر در طبق اول ساختمان جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه استقرار یافته اند و هر دو از محل حمایت های خیرین دانشگاه احداث و پشتیبانی می شوند.

کلید واژه ها: کتابخانه کاشان شناسی دانشگاه کاشان


نظر شما :