بافت گشت ۳

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان - بخش پایانی

مسجد آقابزرگ
بقعه خواجه تاج الدین
کوچه عاشقی
محله آب انبار خان
خانه دوست
خانه رضوانیان
خانه نقلی

شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان (گذر و نظری بر بافت تاریخی کاشان) اردیبهشت 1401

بازدید از موزه استیو، شعرباف خانه، رنگرزخانه، کتابخانه ضرابی، گذر در باغ، موزه شیبانی، مسجد آقابزرگ، بقعه خواجه تاج الدین، گذر کوشک صفی، کوچه قهر و آشتی، کوچه دوطبقه، گذر تقی خان، آب انبار خان، خانه نقلی، خانه خلاق، خانه رضوانیان


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بافت گشت بافت قدیم کاشان شناسی کاشان گردی دانشجویان دانشگاه کاشان