مطالب مرتبط با کلید واژه

بافت قدیم


بافت گشت۱

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان - بخش اول مسجد جامع کاشان نگارخانه کاشان (خانه استیو)     بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان (گذر و نظری بر بافت تاریخی کاشان) اردیبهشت 1401 بازدید از موزه استیو، شعرباف خانه، رنگرزخانه، کتابخانه ضرابی، گذر در باغ، موزه شیبانی، مسجد ...

بافت گشت ۲

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان - بخش دوم شعربافی رنگرزخاته کتابخانه ضرابی خانه کاج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱   بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان (گذر و نظری بر بافت تاریخی کاشان) اردیبهشت 1401 بازدید از موزه استیو، شعرباف خانه، رنگرزخانه، کتابخانه ضرابی، گذر در باغ، موزه شیبانی، مسجد ...

بافت گشت ۳

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان - بخش پایانی مسجد آقابزرگ بقعه خواجه تاج الدین کوچه عاشقی محله آب انبار خان خانه دوست خانه رضوانیان خانه نقلی شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱   بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان (گذر و نظری بر بافت تاریخی کاشان) اردیبهشت 1401 بازدید از موزه استیو، شعرباف خانه، ...