محتشم کاشانی

 حسان  العجم  ، کمال الدین علی محتشم  کاشانی ،ملقب به « شمس الشعرا » شاعر پیشگام مکتب وقوع ، سبک واسوخت و سراینده  مشهورترین غمنامه عاشورایی است .تولد او به سال ۹۰۵  ومرگ اورا ۹۹۶ هجری قمری ذکر کرده اند. محتشم  که  از پا دردی مزمن رنج می برد ، اغلب  عمر ۹۱ ساله  خود را در زادگاهش ، کاشان گذراند. پدر او خواجه میر احمد کاشانی ، ممدوح اصلی او شاه طهماسب صفوی  و شغل اصلیش در کنار شاعری ،شعر بافی و بزازی  بود .


محتشم در قالب های مختلف شعری   از جمله غزل، قصیده، قطعه، رباعی،مثنوی ، ترکیب بند و...طبع آزمایی کرده است .  دیوان او مشتمل بر  بخشهای مختلف از جمله :« صبائیه» (کودکی ) ، «شبابیه» (جوانی ) ، «شیبیه»(پیری) ، « مراثی و مناقب»  «ماده تاریخ » ,« معمائیات»  و رساله های «جلالیه» ،« نقل عشاق»:و .... می باشد.  اما  اوج اشتهار محتشم ،به واسطه ترکیب بند دوازده بندی اوست  که بدون تردید معروفترین شعر فارسی در  شرح واقعه کربلا است .کربلایی نامه ای که مورد استقبال و توجه عموم قرار گرفته ، نقش بند تکایا ومحافل  عزاداری  شده ،  نواها و نغمه های عاشورایی متعددی از آن برساخته شده ،  شاعران بسیاری را در این شیوه مقلد او ساخته  و القابی چون خداوندگار و پدر مرثیه سرایی عاشورایی را برای او به ارمغان آورده است .


از روی قرائنی چون مرگ " عبدالغنی" برادر محتشم،  توصیه شاه طهماسب صفوی به محتشم برای سرودن شعر در  رثای اهل بیت «ع » ونیز تغییر احوالی که  در میانه عمر ، برای او پیش می آید ،زمان سرودن ترکیب بند  را می توان در دوره ی پختگی شعری محتشم وحدود ۶۵ تا ۷۰ سالگی شاعر  حدس زد .
آرامگاه محتشم  در کاشان و  در محله ای که  به نام اوست ، مورد مراجعه وزیارت علاقمندان است .

کلید واژه ها: محتشم محتشم کاشانی شعرای مرثیه سرا کاشان شناسی ترکیب بند محرم دانشگاه کاشان عزاداری شاعر شمس الشعرا