بافت گشت ۲

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان - بخش دوم


شعربافی
رنگرزخاته
کتابخانه ضرابی
خانه کاج

شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

بافت گشت دانشجویان دانشگاه کاشان (گذر و نظری بر بافت تاریخی کاشان) اردیبهشت 1401

بازدید از موزه استیو، شعرباف خانه، رنگرزخانه، کتابخانه ضرابی، گذر در باغ، موزه شیبانی، مسجد آقابزرگ، بقعه خواجه تاج الدین، گذر کوشک صفی، کوچه قهر و آشتی، کوچه دوطبقه، گذر تقی خان، آب انبار خان، خانه نقلی، خانه خلاق، خانه رضوانیان


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بافت گشت کاشان گردی کاشان شناسی بافت قدیم دانشجویان دانشگاه کاشان