آرشیو اخبار

گزارش علمی سفر به نطنز؛ باغ شهر کهن ایرانی

گزارش علمی سفر به نطنز؛ باغ شهر کهن ایرانی به همت مرکز پژوهشی کاشان شناسی و با یاری معاونت فرهنگی و با همراهی جمعی از اعضای هیات علمی و دیگر عزیزان دانشگاه کاشان، امروز چهارشنبه هفتم بهمن ماه، گشت یک روزه ای در شهر زیبا و با صفای نطنز برگزار شد. این سفر طلیعه برگزاری "همایش ملی عبدالرزاق و عزالدین محمود کاشانی" بود که قرار است مرکز پژوهشی کاشان شناسی در اردیبهشت ۹۶ با برند "مجموعه باشکوه مسجد جامع و بقعه و خانقاه عبدالصمد نطنزی" برگزار نماید.

ادامه مطلب
بی‌توجهی آشکار متولیان حفاظت از آثار باستانی و تاریخی:

غارت سازمان‌دهی شده تپه باستانی جوشقان استرک

سارقانی به یک منبع قابل توجه از آثار تاریخی و باستانی در منطقه‌ای در حاشیه کاشان دستبرد‌زده و میلیون‌ها تومان عتیقه‌جات و اشیاء تاریخی آن‌را به سرقت بردند.

ادامه مطلب