آرشیو اخبار

برگزاری نخستین نشست از سلسله نشست های ماهانه مطالعات علمی منطقه کاشان(کاشان‌شناخت) از سوی مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان

نخستین نشست از سلسله نشست های ماهانه مطالعات علمی منطقه کاشان(کاشان‌شناخت) از سوی مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان و موزه شیبانی چهارشنبه ۲۸ تیر با حضور پژوهش گران و علاقه مندان در خانه تاریخی کاج برگزار شد.

ادامه مطلب