آرشیو اخبار

بازدید از باغ های تاریخی دشت های بین نوش آباد و آران

محمد مشهدی نوش آبادی در راستای برگزاری همایش باغ ها و مناظر تاریخی منطقه کاشان، جهت معرفی باغ های تاریخی منطقه به دانشجویان مرمت و معماری دانشگاه های تهران به سمت باغ های تاریخی دشت های بین نوش آباد و آران رفتیم. این باغ ها عموما از بین رفته اند و عمارت مخروبه ای از آن بر جای مانده است که بازمانده از دوره قاجاری است. ابتدا به عمارت مخروبه باغ دولت آباد رفتیم. این باغ وبه ویرانی است اما دشت دولت آباد هنوز کشت می شود.

ادامه مطلب

انتشار مجموعه مبارز نستوه

مجموعه گفتارها و خاطرات و اسناد ساواک و عکسهایی ناب از مبارزات انقلاب اسلامی در کاشان با عنوان "مبارز نستوه" به همت مرکز کاشان شناسی و ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان منتشر گردید.

ادامه مطلب