آرشیو اخبار

دومین جلسه از سلسله نشست‌های کاشان‌شناخت:

واکاوی طغیان نایبیان و بررسی علل و پیامدهای آن

ومین برنامه از سلسله نشست‌های کاشان شناخت در موزه منوچهر شیبانی با سخنران دکتر سیدمحمود سادات بیدگلی استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب