آرشیو اخبار

بعد از بخارا نوبت کاشان است

در هیاهوی روز سوم نوروز که کاشان مملو از گردشگران ایرانی بود، یک پیرمرد آلمانی دغدغه‌ای داشت که هیچ ایرانی نداشت؛ «آیا ردی از نحوه ورود و توزیع آب قنات‌های تاریخی شهر کاشان می‌توان پیدا کرد؟»

ادامه مطلب