آرشیو اخبار

سومین برنامه از سری نشست‌های علمی کاشان‌شناس:

بررسی آثار هنری خاندان کاشی ملک‌الشعرای صبا

سومین برنامه از سری نشست‌های علمی کاشان‌شناسی، به بررسی آثار هنری خاندان کاشی ملک‌الشعرای صبا اختصاص دارد. در این نشست ضمن اشاره به هنرمندان کاشانی دوره قاجار، آثار هنری خاندان ملک‌الشعرای صبا به‌ویژه نقاشی مورد بررسی قرار گرفته و سپس برخی آثار نقاشی محمودخان و پسرش علی‌خان ملک‌الشعرا نمایش داده، و تجزیه و تحلیل خواهد شد.

ادامه مطلب