اخبار

کتاب کاشان شناسی ویژه دانش آموزان با انعقاد توافقنامه همکاری فی مابین دانشگاه کاشان، شهرداری و آموزش و پرورش کاشان تالیف می شود

با انعقاد توافقنامه همکاری سه جانبه فی مابین دانشگاه کاشان، سازمان فرهنگی ورزشی به نمایندگی شهرداری کاشان و اداره آموزش و پرورش کاشان کتاب کاشان شناسی ویژه دانش آموزان تالیف می شود.

ادامه مطلب

مرمت و باززنده سازی بازار کاشان محتاج برنامه ریزی علمی و دقیق است

شورای شهر کاشان در نوبت کنونی دارای چهره ای فرهنگی و میراث دوست است که تجربه مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی نیز داشته است. نایب رئیس شورا مهندس وکیل از همان روزهای آغاز عزم خود را برای سر و سامان دادن به آموزش میراث تاریخی، احیای بازار و صنایع دستی جزم کرده است و در این حوزه چند اقدام را سرحه کار قرار داده است از جمله احیای بازار کاشان که مهمترین عنصر تاریخی و فرهنگی کاشان است.

ادامه مطلب

بازار کاشان مهمترین اثر تمدنی منطقه، نیازمند توجه جدی است

دکتر حمیدرضا جیحانی عضو هیات علمی دانشکده معماری و مدیر گروه هنر و معماری مرکز کاشان شناسی از بی توجهی به بازار کاشان به شدت انتقاد و از این که در بازار جای شهرداری و میراث فرهنگی عوض شده است ابراز نگرانی نمود.

ادامه مطلب