معرفی و بررسی کتاب

 

در این برنامه از کتاب هفت بند کمال الدین حسن بن محمود کاشی شاعر قرن هفتم و هشتم هجری رونمایی می شود.

این کتاب که شامل نسخه خطی به خط نستعلیق آغامیرزا دهلوی است، همراه با تصحیح و توضیح دکتر عارف نوشاهی از محققان پاکستانی به چاپ رسیده است.

هفت بند حسن کاشی از زیباترین سروده ها در مدح حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می باشد.